Aftenskolerne

- i Aarhus

Vores fritid - med puls, fordybelse og fællesskab. Sports- og fritidspolitik 2022-2025

 

Aarhus Byråd vedtog 11. maj 2022 Aarhus Kommunes nye sports- og fritidspolitik, der skal gælde for årene 2022-2025. I modsætning til tidligere sports- og fritidspolitikker i Aarhus Kommune er den en visionspolitik med 2 tilhørende strategier for faciliteter og outdoor. Politikken har 6 temaer:

1. Fritidslivets kerne - Fællesskaber og frivillige

2. Plads til at mødes - Flere faciliteter til fritiddslivet

3. Sammen om det nære - Lokalområder med mødesteder, fællesskab og deleskab

4. Aktive børn og unge - Med selvværd og samvær

5. Sport med vilje - Elite- og talentudvikling

6. En del af løsningen - Klimavenlig fritid.

 

Teamerne skal virkeliggøres gennem handleplaner for de folkeoplysende områder som aftenskoler, idræt, ungdomsarbejde, amatørkultur, spejder, FO-klubber, fritidsaktiviteter i sociale boligområder, daghøjskoler, selvorganiserede, øvrige foreninger o.a.

 

Man kan downloade Sports- og fritidspolitikken Facilitetsstrategien og Outdoorstrategien her fra siden samt på Aarhus Kommunes hjemmeside under Politikker og planer

 

Valid XHTML | CSS