Aftenskolerne

- i Aarhus

Nyt fra Kulturministeriet 31. marts 2020

Aftale på plads!

Der er i dag 31. marts 2020 indgået en aftale mellem regeringen og de politiske partier i Folketinget om en akut, midlertidig  hjælpeordning målrettet folkeoplysningen og højskoler. Man kan her læse aftaleteksten  

Dansk Folkeoplysnings Samråd har i eftermiddag fortalt om aftalen i artiklen Enigt Folketing sender redningskrans til folkeoplysningen, der kan læses på Dansk Folkeoplysnings Samråds hjemmeside 

Når kulturministeren har udstedt bekendtgørelsen, linker vi til den her på Folkeoplysningsamvirkets hjemmeside. 

 

Udskydelse af repræsentantskabsmøde

Folkeoplysningssamvirket har pga. corona-krisen og myndighedernes udmeldinger derom valgt at udskyde det planlagte repræsentantskabsmøde den 29. april 2020 til et senere tidspunkt i år. Vi håber, at vi i slutningen af maj i år kan komme med en dato for det udskudte repræsentantskabsmøde.

 

Lovgivning og coronaen

Folketinget vedtog 19. marts 2020 en lov der giver bl.a. kulturministeren mulighed for at fravige gældende love og regler ift. folkeoplysende foreninger. Folketingets behandling af loven, L 140, kan læses på Folketingets hjemmeside 

Der arbejdes nu på at få kulturministeren til at fastsætte regler for refusion af deltagerbetaling, tilskud til undervisning, der er blevet aflyst pga. corona-nedlukningen.

Man kan læse nærmere om folkeoplysningen og coronalovgivningen på Dansk Folkeoplysnings Samråds hjemmeside

 

Frist udskudt for regnskab!

Sport & Fritid har udskudt fristen for aflevering af regnskab til onsdag den 15. april 2020. Den oprindelige dato var 1. april 2020.

 

Corona - Folkeoplysningssamvirkets sekretariat

Samvirkets sekretariat på Fjordsgade Forenings- og Fritidshus er lukket fra fredag den 13. marts 2020 til og med fredag den 27. marts 2020. Der arbejdes i stedet hjemmefra. I er naturligvis velkomne til at maile eller ringe til: lenefos@gmail.com eller tlf. 61 51 55 80

 

Yderligere informationer 

Husk, at man kan få informationer om coronavirus/covid-19 på de danske myndigheders fælles hjemmeside: coronavirus/covid-19

 

Sport & Fritid/Aarhus Kommune og coronavirus/COVID-19

Sport & Fritidsforvaltning, Aarhus Kommune, der bor i Fjordsgade Forenings- og Fritidshus, er lukket fra den 12. marts 2020 til og med fredag den 27. marts 2020. Medarbejderne arbejder hjemmefra. De kan kontaktes via deres sædvanlige mailadresser og telefonnumre eller via Sport & Fritids hovedpostkasse:

sport-fritid@aarhus.dk 


Man kan følge med i, hvad der sker i Aarhus Kommune ift. udmeldinger om coronavirussen på kommunens hjemmeside Corona

Sport & Fritids foreningsportal

 

 

Folkeoplysning og biblioteker

i samarbejde

Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) og Danmarks Biblioteksforening (DB) har 3. februar 2020 offentliggjort publikationen Fremtidens oplyste samfund. Ønsket med publikationen er at styrke den lokale indsats for et oplyst demokrati gennem samarbejde mellem aftenskoler, biblioteker, kulturhuse og kommuner. Publikationen indeholder således inspirerende eksempler fra en række af landets kommuner, herunder Aarhus,Skanderborg, Viborg, Slagelse etc.

Oversigtsartikel kan læses på Dansk Folkeoplysnings Samråds hjemmeside, hvor publikationen ligeledes kan hentes gratis.

 

 

Det udfordrede demokrati - kommission med anbefalinger

Dansk Ungdoms Fællesråd tog i 2018 initiativ til nedsættelse af en Demokrati-kommission, der i i´løbet af 2019 har set kærligt, men kritisk på det danske demokrati - er vi blevet forbrugere snarere end borgere? Betænkningen Er demokratiet i krise? Analyser og anbefalinger til at styrke demokratiet i Danmark udkom 22. januar 2020. Kommissionen anbefaler bl.a. en national handlingsplan for digital dannelse, fritidspas til udsatte grupper til at deltage i civilsamfundet, politikerne skal kunne efteruddannes mere, journalistuddannelserne bør i højere grad skabe fagjournalister. Man kan læse nærmere om medlemmer af kommissionen, det foregående års aktiviteter samt hente betænkningen påDansk Ungdoms Fællesråds hjemmeside  Betænkningen er på 191 sider og gratis.

 

 

Samvirkets bestyrelse - konstituering

Folkeoplysningssamvirket holdt ordinært repræsentantskabsmøde den 25. april 2019 hos Århus Kunstakademi. Samvirkets bestyrelse skal, jf. den gældende vedtægt, konstituere sig med formand og næstformand på det første bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet. Det møde blev holdt den 29. maj 2019.

 

Bestyrelsen konstituerede sig med Søren Peter Hansen, FOF Aarhus, som formand, Winnie Rehné, Kunst & Design, som næstformand.

Samvirkets bestyrelse består endvidere af Peter Nyeng Kristensen, Gallo SKolen (nyvalgt), Merete Raun Poulsen, Blindes Oplysningsforbund, Jan Christensen, Dalgas Skolen, Torben Dreier, FO-Aarhus.

Marianne Gasbjerg, Århus Kunstakademi, deltager i bestyrelsesmøderne som tilforordnet.

 

 

Sekretariatet er flyttet til Fjordsgade

Folkeoplysningssamvirkets sekretariat er flyttet til Forenings- og Fritidshuset Fjordsgade.

Vores adresse er nu Folkeoplysningssamvirket, c/o Forenings- og Fritidshuset Fjordsgade, N.J. Fjordsgade 2, 1. sal, lokale 1.5, 8000 Aarhus C

Telefonnumeret er fortsat 61 51 55 80

Aarhus Kommunes Sport & Fritidsforvaltning har også kontorer i Forenings- og Fritidshuset.

 


Aarhus Kommune har fået ny sports- og fritidspolitik for 2018-2021

Aarhus Byråd vedtog 13. december 2017 den sports- og fritidspolitik, der skal gælde for perioden 2018-2021. Politikken ligger på Aarhus Kommunes hjemmeside under hovedmenupuktet Politik

 

Folkeoplysningsudvalget 2018-2021

Der var 12. december 2017 valg til Aarhus Kommunes Folkeoplysningsudvalg, der består af 19 medlemmer og 2 tilforordnede. For voksenundervisningsområdet er for den nye periode valgt Marianne Gasbjerg/Århus Kunstakademi og Torben Dreier/FO-Aarhus. For området Øvrige folkeoplysende foreninger, beboerhuse og daghøjskoler er Stine Snede Villumsen/Byhøjskolen valgt for daghøjskolerne. Handicaporganisationerne repræsenteres nu af Jan Christensen/Dalgas Skolen. Som tilforordnet medarbejderrepræsentant for voksenundervisningsområdet er valgt Merete Raun Poulsen/Blindes Oplysningsforbund. 

Ved Folkeoplysningsudvalgets konstituering 8. februar 2018 blev Rabih Azad-Ahmad, rådmand for Kultur & Borgerservice, valgt til formand, Torben Dreier, FO-Aarhus, blev valgt til næstformand. Se det samlede udvalg her

 

I gang med ny struktur i Folkeoplysningssamvirket

Folkeoplysningssamvirkets bestyrelse drøftede i 2015 en ny struktur for Samvirkets organisering. Ønsket er, at flere medlemsskoler skal have mulighed for at bidrage, få indflydelse og skabe netværk med de øvrige medlemsskoler. Det skal bl.a. ske gennem nedsættelse af arbejdende skolegrupper. I oktober 2016 holdt vi det første møde, hvor skoler i Aarhus Syd var inviteret. Der er i september 2017 holdt et fælles møde for skolerne i Aarhus Midtby og Aarhus Nord.


    

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Dansk Folkeoplysnings Samråd og Fritid & Samfund har udgivet pjece om, hvordan man som aftenskoleleder og bestyrelse kan være med til at skabe bedre vilkår for folkeoplysningen lokalt.

Pjecen kan hentes her eller læs nærmere på Dansk Folkeoplysnings Samråd.  

     

Dan din egen aftenskole

Vil du gerne tilbyde voksne undervisning, foredrag eller studiekredse, kan du oprette en aftenskole. Du kan få tilskud fra Aarhus Kommune til din aftenskole, hvis du opfylder gældende krav og retningslinjer for aftenskolevirksomhed.

Kontakt Folkeoplysningssamvirket tlf. 86 13 21 91, så hjælper vi dig på vej. Eller læs mere på Sport & Fritid/Aarhus Kommunes hjemmeside under Opret en aftenskole her

 

Ændring af beregningsgrundlag for tilskud 

Beregning af tilskud til voksenundervisning i Aarhus Kommune skal nu ske på baggrund af gennemførte aktiviteter for 2 år tilbage. Beregningsmodellen træder i kraft pr. 1. januar 2012. Læs nærmere her

 

 

Referat fra Samvirkets bestyrelsesmøder

Er man som medlemsskole interesseret i referat fra Folkeoplysningssamvirkets bestyrelsesmøder, bedes man kontakte Folkeoplysningssamvirkets sekretariat. 

  

Aftenskoleportalen:waftenskolenuww.aftenskole.nu

Gør det let at finde dit aftenskolehold!

Aftenskoleportalen gør det let for dig at  finde netop det aftenskolehold, du leder efter. 'Efter at du har valgt Aarhus som kommune på portalen, kan du søge efter aftenskolehold i forhold til det tidspunkt, du kan deltage, eller efter hvor i kommunen det afvikles.

 

Nyheder

3. april 2020

3. april 2020

Valid XHTML | CSS