Aftenskolerne

- i Aarhus

Samvirkets bestyrelse - konstituering

Folkeoplysningssamvirket holdt ordinært repræsentantskabsmøde den 25. april 2019 hos Århus Kunstakademi. Samvirkets bestyrelse skal, jf. den gældende vedtægt, konstituere sig med formand og næstformand på det første bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet. Det møde blev holdt den 29. maj 2019.

 

Bestyrelsen konstituerede sig med Søren Peter Hansen, FOF Aarhus, som formand, Winnie Rehné, Kunst & Design, som næstformand.

Samvirkets bestyrelse består endvidere af Peter Nyeng Kristensen, Gallo SKolen (nyvalgt), Merete Raun Poulsen, Blindes Oplysningsforbund, Jan Christensen, Dalgas Skolen, Torben Dreier, FO-Aarhus.

Marianne Gasbjerg, Århus Kunstakademi, deltager i bestyrelsesmøderne som tilforordnet.

 

 

Sekretariatet er flyttet til Fjordsgade

Folkeoplysningssamvirkets sekretariat er flyttet til Forenings- og Fritidshuset Fjordsgade.

Vores adresse er nu Folkeoplysningssamvirket, c/o Forenings- og Fritidshuset Fjordsgade, N.J. Fjordsgade 2, 1. sal, lokale 1.5, 8000 Aarhus C

Telefonnumeret er fortsat 61 51 55 80

Aarhus Kommunes Sport & Fritidsforvaltning har også kontorer i Forenings- og Fritidshuset.

 


Aarhus Kommune har fået ny sports- og fritidspolitik for 2018-2021

Aarhus Byråd vedtog 13. december 2017 den sports- og fritidspolitik, der skal gælde for perioden 2018-2021. Politikken ligger på Aarhus Kommunes hjemmeside under hovedmenupuktet Politik

 

Folkeoplysningsudvalget 2018-2021

Der var 12. december 2017 valg til Aarhus Kommunes Folkeoplysningsudvalg, der består af 19 medlemmer og 2 tilforordnede. For voksenundervisningsområdet er for den nye periode valgt Marianne Gasbjerg/Århus Kunstakademi og Torben Dreier/FO-Aarhus. For området Øvrige folkeoplysende foreninger, beboerhuse og daghøjskoler er Stine Snede Villumsen/Byhøjskolen valgt for daghøjskolerne. Handicaporganisationerne repræsenteres nu af Jan Christensen/Dalgas Skolen. Som tilforordnet medarbejderrepræsentant for voksenundervisningsområdet er valgt Merete Raun Poulsen/Blindes Oplysningsforbund. 

Ved Folkeoplysningsudvalgets konstituering 8. februar 2018 blev Rabih Azad-Ahmad, rådmand for Kultur & Borgerservice, valgt til formand, Torben Dreier, FO-Aarhus, blev valgt til næstformand. Se det samlede udvalg her

 

I gang med ny struktur i Folkeoplysningssamvirket

Folkeoplysningssamvirkets bestyrelse drøftede i 2015 en ny struktur for Samvirkets organisering. Ønsket er, at flere medlemsskoler skal have mulighed for at bidrage, få indflydelse og skabe netværk med de øvrige medlemsskoler. Det skal bl.a. ske gennem nedsættelse af arbejdende skolegrupper. I oktober 2016 holdt vi det første møde, hvor skoler i Aarhus Syd var inviteret. Der er i september 2017 holdt et fælles møde for skolerne i Aarhus Midtby og Aarhus Nord.

 

Aftenskolen i folkeoplysningspolitikken

Steffen Hartje, Fritid & Samfund, har i efteråret 2015 gennemført en undersøgelse af de kommunale folkeoplysningspolitikkers betydning for aftenskolerne. Undersøgelsen viser, at de lovbundne folkeoplysningspolitikker, som kommunerne skal udforme, ikke har haft nogen større effekt for aftenskoleområdet. Området har oplevet en kraftig tilbagegang siden 2003. I undersøgelsen drøftes nogle af de muligheder, som aftenskolerne har for at vende udviklingen og fastholde deres position som et vigtigt folkeoplysende tilbud. 

 

De kommunale folkeoplysningspolitikker

Fritid & Samfund har færdiggjort undersøgelsen af de kommunale folkeoplysnings-politikker. Medlemmerne af kommunernes folkeoplysningsudvalg/§35, stk. 2-udvalg er blevet spurgt om deres holdning til folkeoplysningspolitikken. herunder om indhold, proces, kompetencer som udvalget har fået, udvalgets sammensætning etc. Man kan fx læse resultater og besvarelser fra de enkelte hovedområder.  

Den samlede undersøgelse kan hentes her

      

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Dansk Folkeoplysnings Samråd og Fritid & Samfund har udgivet pjece om, hvordan man som aftenskoleleder og bestyrelse kan være med til at skabe bedre vilkår for folkeoplysningen lokalt.

Pjecen kan hentes her eller læs nærmere på Dansk Folkeoplysnings Samråd.  

     

Dan din egen aftenskole

Vil du gerne tilbyde voksne undervisning, foredrag eller studiekredse, kan du oprette en aftenskole. Du kan få tilskud fra Aarhus Kommune til din aftenskole, hvis du opfylder gældende krav og retningslinjer for aftenskolevirksomhed.

Kontakt Folkeoplysningssamvirket tlf. 86 13 21 91, så hjælper vi dig på vej. Eller læs mere på Sport & Fritid/Aarhus Kommunes hjemmeside under Opret en aftenskole her

 

Ændring af beregningsgrundlag for tilskud 

Beregning af tilskud til voksenundervisning i Aarhus Kommune skal nu ske på baggrund af gennemførte aktiviteter for 2 år tilbage. Beregningsmodellen træder i kraft pr. 1. januar 2012. Læs nærmere her

 

 

Referat fra Samvirkets bestyrelsesmøder

Er man som medlemsskole interesseret i referat fra Folkeoplysningssamvirkets bestyrelsesmøder, bedes man kontakte Folkeoplysningssamvirkets sekretariat. 

  

Aftenskoleportalen:waftenskolenuww.aftenskole.nu

Gør det let at finde dit aftenskolehold!

Aftenskoleportalen gør det let for dig at  finde netop det aftenskolehold, du leder efter. 'Efter at du har valgt Aarhus som kommune på portalen, kan du søge efter aftenskolehold i forhold til det tidspunkt, du kan deltage, eller efter hvor i kommunen det afvikles.

 

Nyheder

24. januar 2020

24. januar 2020

Valid XHTML | CSS