Aftenskolerne

- i Aarhus

Oktober - Retningslinjer opdateret

Kulturministeriet har i oktober offentliggjort opdaterede udgaver af Retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter samt Retningslinjer for udendørs idræts- og foreningsliv.

Man kan hente retningslinjerne på Kulturministeriets hjemmeside

 


Konstituering

Samvirkets bestyrelse 

Folkeoplysningssamvirket holdt det ordinære, men udskudte repræsentantskabsmøde mandag den 14. september 2020 i Fjordsgade Forenings- og fritidshus. Samvirkets bestyrelse skal, jf. den gældende vedtægt, konstituere sig med formand og næstformand på det første bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet. Dét møde blev holdt mandag den 21. september 2020.

Bestyrelsen konstituerede sig med Søren Peter Hansen, FOF Aarhus, som formand, Winnie Rehné, Kunst & Design, som næstformand.

Samvirkets bestyrelse består derudover af Merete Raun Poulsen, Blindes Oplysningsforbund, Torben Dreier, FO-Aarhus, Peter Nyeng Kristensen, Gallo Skolen og Jan Christensen, Dalgas Skolen.

Marianne Gasbjerg, Århus Kunstakademi, deltager i bestyrelsesmøderne som tilforordnet.

Offentliggjort 22. september 2020

 

 

COVID-19

Hvad gør man ved smitteudbrud?

Sundhedsstyrelsen har i dag 17. september 2020 offentliggjort opdaterede retningslinjer for, hvordan skoler, dagtilbud og uddannelsesinstitutioner 

skal håndtere enkelttilfælde eller smitteudbrud af COVID-19.

Retningslinjerne er i pjecen: Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler, ungdoms- og voksenuddannelser. 3. udgave, 17. september 2020.

Pjecen kan hentes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside 

 

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde

i Folkeoplysningssamvirket 2020

Der indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde i Folkeoplysningssamvirket

mandag den 14. september 2020 kl. 16.00

Mødet holdes i Fjordsgades Forenings- og fritidshus, lokale 2.4, N.J. Fjordsgade 2A, 8000 Aarhus C.

Dagsorden i henhold til vedtægten.

Indkaldelsen er offentliggjort 18. august 2020

 

Covid-19 og Aarhus Kommune

Sport & Fritid har 10. og 11. august 2020 som følge af den aktuelle Covid-19-situation i Aarhus Kommune opdateret om retningslinjer etc., der gælder for foreningslivets aktiviteteter. Opdateringen kan læses på Aarhus Kommunes Bookingportal 

Sport & Fritid har også mailet meddelelsen til folkeoplysende foreninger i Aarhus Kommune, dvs. til formænd/-kvinder, kasserere og bookingansvarlige.

 

Kulturministeriets pulje til lokal folkeoplysning - frist 1. oktober 2020

Dansk Folkeoplysnings Samråd administrerer Pulje til lokal folkeoplysning på vegne af Kulturministeriet. Der er nu åbnet for ansøgninger til puljen på Samrådets hjemmeside. Ansøgningsfrist 1. oktober 2020.

Puljen er rettet til projekter, der udvikler viden om, afprøver og/eller udbreder initiativer om nye metoder, organiseringsformer og målgrupper.

Prioriterede temaer er Verdensmål samt Nye fællesskaber.

Puljen er i år på 1.198.575 kr.

 

Initiativpakken til sports- og fritidsområdet som følge af Covid-19

Vedtaget

Aarhus Byråd vedtog på mødet den 24. juni 2020 indstillingen fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice om Initiativpakke sports- og fritidsområdet som følge af Covid-19.

I Initiativpakken er beskrevet, hvorledes Aarhus Kommune i 2020 kan hjælpe foreningerne gennem corona-årets udfordringer og usikkerhed. Initiativpakken omfatter tilskudsområderne: Aftenskoler, daghøjskoler, selvejende og foreningsejede idrætshaller, foreningsejede kunstgræsbaner, foreninger, FO-klubber samt beboerhuse. - Vi har i det seneste nummer af Samvirkets nyhedsbrev skrevet om Initiativpakken. Den samlede indstilling med bilag er også på Aarhus Kommunes hjemmeside under Demokrati Det er sag 25. Man kan ligeledes aflytte den tilhørende lydfil.   

 

Opdaterede retningslinjer af 10. juni

I dag 10. juni 2020 er retningslinjerne for indendørs og udendørs idræts- og foreningsliv samt idræts- og fritidsfaciliteter atter blevet opdateret.

I weekenden 6. juni-7. juni 2020 aftalte regeringen og Folketingets partier en genåbning af de dele af indendørs idræts- og foreningsliv, der ikke var omfattet af den hidtidige genåbning. Kulturministeriet offentliggjorde 7. juni opdaterede retningslinjer for både indendørs og udendørs aktiviteter indenfor idræts- og foreningsliv, herunder også aftenskoler. Retninglinjerne af 10. juni 2020 kan hentes på Kulturministeriets hjemmeside eller direkte her:

 

Retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter

 

Retningslinjer for genåbning af udendørs idræts- og foreningsliv 

 

Endelig! Så kom retningslinjerne for at genåbne aftenskolerne

Kulturministeriet har i aften den 27. maj 2020 offentliggjort notatet Retningslinjer for genåbning af foreningsliv og andre folkeoplysende og kulturelle aktiviteter - indendørs (udvidet fase 2) Notatet er vejledende omkring, hvordan man kan åbne sin aftenskole, sine aktiviteter igen for deltagere, medarbejdere, etc. - Aftenskolerne har jo kunnet åbne i dag, men først her til aften er retningslinjerne altså kommet.   

 

Tilskud til projekter for sårbare, udsatte og ældre 

Kan søges af aftenskoler 

Slots- og Kulturstyrelsen har pr. 19. maj 2020 åbnet for Pulje til kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter til sårbare, udsatte og ældre under corona-krisen.

Læs nærmere på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside  eller gå direkte til puljerne via linkene her nedenunder.

Puljen er på i alt 19,4 mio. kr., der er fordelt på 2 puljer:

 

Pulje på 5 mio. kr. til mindre projekter 

Projekter mellem 10.000-50.000 kr.

Ansøgningsfrist løbende indtil de 5 mio. kr. er fordelt. 

 

Pulje på 14,4 mio. kr. til større projekter

Projekter mellem 51.000-2.000.000 kr.

Ansøgningsfrist 8. juni 2020 kl. 23.55.

Ansøgningsfrist 1. september 2020. 

 

Repræsentantskabsmøde i september

Folkeoplysningssamvirkets bestyrelse har besluttet, at det udskudte repræsentantskabsmøde holdes mandag 14. september 2020 kl. 16.00 i Fjordsgade Forenings- og fritidshus, Aarhus C. Dagsorden i henhold til vedtægten.

Der vil blive indkaldt til repræsentantskabsmødet i uge 34/august 2020.

Repræsentantskabsmødet skulle have været holdt 29. april 2020, men blev udskudt pr. 16. marts 2020 pga. COVID-19-nedlukningen.

 

 

Åbnet for kompensation

for tabt deltagerbetaling!

Slots- og Kulturstyrelsen har i aften mandag den 20. april 2020 åbnet for ansøgning af kompensation for forventet tabt deltagerbetaling i perioden 9. marts 2020 til 8. juni 2020. Ordningen er målrettet aftenskoler. Der kan søges indtil 22. juni 2020. Ansøgninger behandles løbende.

Ansøgning skal ske via Slots- og Kulturstyrelsens elektroniske ansøgningsskema  

 

Status op til påsken

Kulturministeriets kompensationsordning for aftenskoler er ikke åbnet for ansøgning p.t. Vær opmærksom på, at ansøgningen skal foregå på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside Her kommer info om ordningen også til at ligge.

 

Brænd ikke inde med spørgsmål - hotlinie 33 74 50 00 - også i påsken!

Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen har oprettet en hotline, tlf. 33 74 50 00, hvor man kan få besvaret spørgsmål vedr. de forskellige støtteordninger under Kulturministeriet/Slots-og Kulturstyrelsen. Ikke blot på hverdage fra kl. 9.00-16.00, men også skærtorsdag, langfredag og 2. påskedag fra kl. 9.00-15.00.

Ligeledes mail: corona@kum.dk

 

50 % i offentligt tilskud - ikke længere udelukket fra hjælp

Der blev 7. april 2020 forhandlet en ordning på plads for de foreninger og kulturinstitutioner, der modtager mere end 50 % i offentligt tilskud. Man kan læse Kulturministeriets pressemeddelelse om sagen og Dansk Folkeoplysnings Samråds omtale af aftalen.

 

De generelle hjælpepakker - husk at have din revisor med

Disse hjælpepakker er i regi af Erhvervsstyrelsen. Man kan få overblikket hjælpepakker på styrelsens hjemmeside www.virksomhedsguiden.dk

Her kan man bl.a. finde:

Lønkompensationsordningen der er åbnet. Ansøgningsfrist senest 30. juni 2020.

Vejledning om ordningen og indgang til ansøgningsprocessen via Virksomhedsguiden 

 

Kompensation for en del af virksomhedens faste udgifter denne ordning er åbnet i dag 8. april med ansøgningsfrist senest 30. juni 2020. Informationsmateriale om ordningen ligger på Virksomhedsguiden Der er link fra Virksomhedsguiden til virk.dk, hvor selve ansøgningsprocessen sker. Man kan ligeledes gå direkte til www.virk.dk og starte sin ansøgning der.

 

 

Nyt fra Kulturministeriet 31. marts 2020

Aftale på plads!

Der er i dag 31. marts 2020 indgået en aftale mellem regeringen og de politiske partier i Folketinget om en akut, midlertidig  hjælpeordning målrettet folkeoplysningen og højskoler. Man kan her læse aftaleteksten  

Dansk Folkeoplysnings Samråd har i eftermiddag fortalt om aftalen i artiklen Enigt Folketing sender redningskrans til folkeoplysningen, der kan læses på Dansk Folkeoplysnings Samråds hjemmeside 

Når kulturministeren har udstedt bekendtgørelsen, linker vi til den her på Folkeoplysningsamvirkets hjemmeside. 

 

Udskydelse af repræsentantskabsmøde

Folkeoplysningssamvirket har pga. corona-krisen og myndighedernes udmeldinger derom valgt at udskyde det planlagte repræsentantskabsmøde den 29. april 2020 til et senere tidspunkt i år. Vi håber, at vi i slutningen af maj i år kan komme med en dato for det udskudte repræsentantskabsmøde.

 

Lovgivning og coronaen

Folketinget vedtog 19. marts 2020 en lov der giver bl.a. kulturministeren mulighed for at fravige gældende love og regler ift. folkeoplysende foreninger. Folketingets behandling af loven, L 140, kan læses på Folketingets hjemmeside 

Der arbejdes nu på at få kulturministeren til at fastsætte regler for refusion af deltagerbetaling, tilskud til undervisning, der er blevet aflyst pga. corona-nedlukningen.

Man kan læse nærmere om folkeoplysningen og coronalovgivningen på Dansk Folkeoplysnings Samråds hjemmeside

 

Frist udskudt for regnskab

Nu 1. maj 2020!

Sport & Fritid har pr. 2. april 2020 udskudt fristen for aflevering af regnskab til fredag den 1. maj 2020. Sport & Fritid opfordrer dog til, at man afleverer regnskabet, såsnart man kan.

 

Corona - Folkeoplysningssamvirkets sekretariat

Samvirkets sekretariat på Fjordsgade Forenings- og Fritidshus er lukket fra fredag den 13. marts 2020 til og med fredag den 27. marts 2020. Der arbejdes i stedet hjemmefra. I er naturligvis velkomne til at maile eller ringe til: lenefos@gmail.com eller tlf. 61 51 55 80

 

Yderligere informationer 

Husk, at man kan få informationer om coronavirus/covid-19 på de danske myndigheders fælles hjemmeside: coronavirus/covid-19

 

Sport & Fritid/Aarhus Kommune og coronavirus/COVID-19

Sport & Fritidsforvaltning, Aarhus Kommune, der bor i Fjordsgade Forenings- og Fritidshus, er lukket fra den 12. marts 2020 til og med fredag den 27. marts 2020. Medarbejderne arbejder hjemmefra. De kan kontaktes via deres sædvanlige mailadresser og telefonnumre eller via Sport & Fritids hovedpostkasse:

sport-fritid@aarhus.dk 


Man kan følge med i, hvad der sker i Aarhus Kommune ift. udmeldinger om coronavirussen på kommunens hjemmeside Corona

Sport & Fritids foreningsportal

 

 

Folkeoplysning og biblioteker

i samarbejde

Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) og Danmarks Biblioteksforening (DB) har 3. februar 2020 offentliggjort publikationen Fremtidens oplyste samfund. Ønsket med publikationen er at styrke den lokale indsats for et oplyst demokrati gennem samarbejde mellem aftenskoler, biblioteker, kulturhuse og kommuner. Publikationen indeholder således inspirerende eksempler fra en række af landets kommuner, herunder Aarhus,Skanderborg, Viborg, Slagelse etc.

Oversigtsartikel kan læses på Dansk Folkeoplysnings Samråds hjemmeside, hvor publikationen ligeledes kan hentes gratis.

 

 

Det udfordrede demokrati - kommission med anbefalinger

Dansk Ungdoms Fællesråd tog i 2018 initiativ til nedsættelse af en Demokrati-kommission, der i i´løbet af 2019 har set kærligt, men kritisk på det danske demokrati - er vi blevet forbrugere snarere end borgere? Betænkningen Er demokratiet i krise? Analyser og anbefalinger til at styrke demokratiet i Danmark udkom 22. januar 2020. Kommissionen anbefaler bl.a. en national handlingsplan for digital dannelse, fritidspas til udsatte grupper til at deltage i civilsamfundet, politikerne skal kunne efteruddannes mere, journalistuddannelserne bør i højere grad skabe fagjournalister. Man kan læse nærmere om medlemmer af kommissionen, det foregående års aktiviteter samt hente betænkningen påDansk Ungdoms Fællesråds hjemmeside  Betænkningen er på 191 sider og gratis.

 

Sekretariatet er flyttet til Fjordsgade

Folkeoplysningssamvirkets sekretariat er flyttet til Forenings- og Fritidshuset Fjordsgade.

Vores adresse er nu Folkeoplysningssamvirket, c/o Forenings- og Fritidshuset Fjordsgade, N.J. Fjordsgade 2, 1. sal, lokale 1.5, 8000 Aarhus C

Telefonnumeret er fortsat 61 51 55 80

Aarhus Kommunes Sport & Fritidsforvaltning har også kontorer i Forenings- og Fritidshuset.

 


Aarhus Kommune har fået ny sports- og fritidspolitik for 2018-2021

Aarhus Byråd vedtog 13. december 2017 den sports- og fritidspolitik, der skal gælde for perioden 2018-2021. Politikken ligger på Aarhus Kommunes hjemmeside under hovedmenupuktet Politik

 

Folkeoplysningsudvalget 2018-2021

Der var 12. december 2017 valg til Aarhus Kommunes Folkeoplysningsudvalg, der består af 19 medlemmer og 2 tilforordnede. For voksenundervisningsområdet er for den nye periode valgt Marianne Gasbjerg/Århus Kunstakademi og Torben Dreier/FO-Aarhus. For området Øvrige folkeoplysende foreninger, beboerhuse og daghøjskoler er Stine Snede Villumsen/Byhøjskolen valgt for daghøjskolerne. Handicaporganisationerne repræsenteres nu af Jan Christensen/Dalgas Skolen. Som tilforordnet medarbejderrepræsentant for voksenundervisningsområdet er valgt Merete Raun Poulsen/Blindes Oplysningsforbund. 

Ved Folkeoplysningsudvalgets konstituering 8. februar 2018 blev Rabih Azad-Ahmad, rådmand for Kultur & Borgerservice, valgt til formand, Torben Dreier, FO-Aarhus, blev valgt til næstformand. Se det samlede udvalg her

 

     

Ændring af beregningsgrundlag for tilskud 

Beregning af tilskud til voksenundervisning i Aarhus Kommune skal nu ske på baggrund af gennemførte aktiviteter for 2 år tilbage. Beregningsmodellen træder i kraft pr. 1. januar 2012. Læs nærmere her

 

 

Referat fra Samvirkets bestyrelsesmøder

Er man som medlemsskole interesseret i referat fra Folkeoplysningssamvirkets bestyrelsesmøder, bedes man kontakte Folkeoplysningssamvirkets sekretariat. 

  

Aftenskoleportalen:waftenskolenuww.aftenskole.nu

Gør det let at finde dit aftenskolehold!

Aftenskoleportalen gør det let for dig at  finde netop det aftenskolehold, du leder efter. 'Efter at du har valgt Aarhus som kommune på portalen, kan du søge efter aftenskolehold i forhold til det tidspunkt, du kan deltage, eller efter hvor i kommunen det afvikles.

 

Nyheder

25. oktober 2020

25. oktober 2020

Valid XHTML | CSS